fbpx
logo
  • Skambinkite | Call Us | Позвоните | Zadzwoń
    +370 615 33345
  • Atvykite | Visit Us | Заходите | Wchodź
    Trinapolio g. 3-1010, Vilnius

PIRKIMO TAISYKLĖS

Siekiame užtikrinti Jūsų ir savo teisių bei teisėtų interesų apsaugą ir norėdami, kad jūs jaustumėtės saugiai, naudodamiesi tapksveikas.lt elektronine parduotuve, prašome įdėmiai perskaityti žemiau išdėstytas naudojimosi taisykles (toliau – Taisyklės). Šias taisykles laikome sutartimi, sudaroma tarp UAB „Vilnijus“ ir Jūsų. Norėdami naudotis tapksveikas.lt elektronine parduotuve, Jūs privalote ne tik perskaityti žemiau išdėstytas Taisykles, bet ir sutikti su jų turiniu bei laikytis šių Taisyklių. Paspaudę mygtuką „Sutinku“, Jūs patvirtinate, kad įdėmiai perskaitėte visas Taisykles, supratote jų turinį, be jokių išlygų sutinkate su visomis jose išdėstytomis sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis.

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios Taisyklės yra sutartis tarp UAB „Vilnijus“ (toliau – Valdytojas) ir Jūsų (toliau – Klientas) dėl naudojimosi elektronine parduotuve tapksveikas.lt (toliau – Parduotuvė). Klientas, užsiregistruodamas Parduotuvėje, naudodamas Parduotuvės paslaugas, įskaitant Parduotuvėje siūlomų prekių užsakymą, apmokėjimą už tokias prekes, Parduotuvėje skelbiamos informacijos skaitymą bei savo asmeninės ar kitokios informacijos pateikimą, atsiliepimų, rekomendacijų ir (ar) komentarų rašymą, tačiau tuo neapsiribojant (toliau visos kartu – Paslaugos), įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų. Jei Klientas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Klientas neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis.

1.2. Valdytojas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Parduotuvėje. Jei Klientas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo bet kokiu būdu naudojasi Paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais. Klientui nesutinkant su pakeistomis Taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Paslaugomis ir privalo nedelsiant panaikinti savo registraciją Parduotuvėje.

2. Prisijungimo duomenys

2.1. Klientas įsipareigoja Valdytojui pateikti tik teisingus ir išsamius prisijungimo duomenis (toliau – Prisijungimo duomenys).

2.2. Klientas įsipareigoja nedelsiant pakeisti ir (ar) papildyti Prisijungimo duomenis, kuriuos jis pateikė Valdytojui registruodamasis Parduotuvėje, jiems pasikeitus. Šalys susitaria, jog Valdytojas vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis, vadovaudamasis prezumpcija, jog Kliento pateikti Prisijungimo duomenys yra teisingi ir išsamūs. Valdytojas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Klientui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Klientas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius Prisijungimo duomenis arba nepakeitė ir nepapildė Prisijungimo duomenų, jiems pasikeitus.

2.3. Klientas įsipareigoja užtikrinti Prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos Prisijungimo duomenimis Paslaugoms gauti ir (ar) prekėms iš Valdytojo užsakyti ar įsigyti. Klientas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti, pasinaudojant Kliento Prisijungimo duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Kliento Prisijungimo duomenimis, tenka Klientui.

2.4. Šalys susitaria, jog Valdytojas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai, savo nuožiūra ir nepranešęs apie tai Klientui panaikinti visą ar dalį Kliento Prisijungimo duomenų, o taip pat ir kitokią informaciją, kurią Klientas bet kokiu būdu pateikia Valdytojui naudodamasis Parduotuve, ją keisti, apriboti galimybes arba uždrausti Klientui naudotis visomis arba dalimi Paslaugų ir (ar) pasiekti Parduotuvę.

2.5. Registruodamasis Parduotuvėje ir pateikdamas Valdytojui savo duomenis ir (ar) informaciją, Klientas sutinka, jog Valdytojas valdytų ir tvarkytų bet kokius pateiktus Kliento asmens duomenis ir naudotų juos šios sutarties vykdymo ir tiesioginės rinkodaros tikslams, nurodytiems Taisyklėse ir paskelbtoje Parduotuvės Privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika). Sudarydamas šią Sutartį Klientas sutinka su Valdytojo Privatumo politika.

2.6. Valdytojas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Klientui, nutraukti Paslaugų teikimą, keisti Parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį. Klientas supranta ir sutinka, kad Valdytojas niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Klientui.

3. Pirkimo–pardavimo sutarties sudarymas

3.1. Šalys susitaria, jog konkrečių prekių pirkimo-pardavimo sutartis yra laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo to momento, kai Klientas Parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “Užsakyti”.

3.2. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Kliento ir Valdytojo yra saugoma elektroninėje parduotuvėje.

4. Prekės, jų kainos ir garantija

4.1. Šios sutarties prasme Prekės reiškia visas prekes ir paslaugas, kuriomis Valdytojas prekiauja užsakymo patvirtinimo metu ir apie kurias yra skelbiama Parduotuvėje.

4.2. Valdytojas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Klientui keisti bet kokią informaciją apie prekes Parduotuvėje ir kitas sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant teisėmis pakeisti Parduotuvės prekių sąrašą, prekių aprašymus, prekių kainas bei prekių pristatymo sąlygas ir kainas.

4.3. Konkrečios prekės kaina yra nurodyta Parduotuvėje prie prekės aprašymo.

4.4. Į kiekvienos prekės kainą įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM), tačiau į kainą nėra įtrauktas prekės pristatymo mokestis. Jei prekės bus pristatomos nemokamai, tai bus aiškiai nurodyta Parduotuvėje.

4.5 Visoms Parduotuvėje parduodamoms prekėms suteikiamas 14 dienų kokybės garantijos terminas.

5. Apmokėjimas

5.1. Valdytojas pradeda vykdyti prekių užsakymą tik po to, kai Klientas apmoka už prekes bei jų pristatymą, išskyrus atvejus, kai Parduotuvėje aiškiai nurodyta, jog atitinkamos prekės pristatymas yra nemokamas. Vadovaudamasis Parduotuvėje pateikiamomis apmokėjimo instrukcijomis ir ne vėliau nei per 48 valandas nuo prekių pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momento, Klientas privalo sumokėti Valdytojui už prekes prekių kainą ir jų pristatymo kainą (išskyrus atvejus, kai Parduotuvėje aiškiai nurodyta, jog atitinkamos prekės pristatymas yra nemokamas) išankstiniu banko pavedimu arba naudodamasis internetine bankininkyste. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma nurodytoje Valdytojo banko sąskaitoje.

5.2. Klientui nesumokėjus per 48 valandų terminą išankstiniu banko pavedimu ar naudojantis internetine bankininkyste, pirkimo–pardavimo sutartis nutrūksta, o Valdytojas neturi pareigos perduoti prekės Klientui.

6. Prekių pristatymas

6.1. Prekes Valdytojas pristato ar siunčia tik Lietuvoje per Omniva paštomatus, išskyrus Neringą. Pristatymo kaina – 3,50 eur. Pirkiniams virš 100 eur – pristatymas nemokamas. Prekės gali būti pristatomos ir į užsienį. Apie pristatymo laiką ir įkainius teirautis elektroniniu paštu info@tapksveikas.lt arba telefonu +370 615 33345.

6.2. Lietuvoje prekės pristatomos Klientui ne vėliau nei per 3 darbo dienas po apmokėjimo, išskyrus tuos atvejus, kai Parduotuvėje aiškiai nurodomos kitos konkrečių prekių užsakymo ir pristatymo sąlygos. Pristatymas gali užtrukti šventiniu metu.

6.3. Kliento užsakytos prekės yra išsiunčiamos paštu arba perduodamos per Valdytojo įgaliotą atstovą ir yra pristatomos Kliento užsakyme nurodytu adresu. Jeigu prekių gavėjas yra ne pats Klientas, užsakyme jis turi nurodyti asmens, atsiimsiančio prekes (gavėjo), vardą ir pavardę.

6.4. Klientas sutinka, kad Kliento užsakyme nurodytu adresu pristačius prekę ir prekę priėmusiam asmeniui pasirašius prekių priėmimo kvite ar sąskaitoje–faktūroje laikoma, kad prekė yra perduota Klientui.

6.5. Pristačius prekę, Klientas arba asmuo esantis užsakyme nurodytu adresu privalo patikrinti siuntos būklę. Jei Klientas arba asmuo, esantis užsakyme nurodytu adresu ir priimantis prekes, pastebi išorinį siuntos pažeidimą, jis privalo tai pažymėti važtaraštyje bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Klientui arba asmeniui, esančiam užsakyme nurodytu adresu, pasirašius važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota nepažeista.

6.6. Jeigu Klientas atsisako priimti užsakytas prekes arba prekės pristatymas Klientui yra neįmanomas dėl to, kad Klientas užsakydamas prekę nurodė neteisingą savo adresą ar adresą, kur turi būti pristatyta prekė, Klientas privalo atlyginti visus ir bet kokius Valdytojo nuostolius, susijusius su pirkimo-pardavimo sutarties vykdymu. Tokiu atveju sutartis laikoma nutraukta, o Valdytojas grąžina Klientui už prekes sumokėtus pinigus, iš jų išskaitęs prekės grąžinimo išlaidas nurodytas prekės(ių) siuntėjo, ne vėliau kaip per trisdešimt dienų nuo prekių grąžinimo Valdytojui dienos su pašto arba įgalioto asmens žyma apie nerastą adresatą.

6.7. Valdytojas neatsako už Kliento užsakytos prekės nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Valdytojas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

6.8. Jeigu Klientas nevykdo bet kurio iš savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, Valdytojas įgyja teisę atsisakyti pristatyti Kliento užsakytas prekes ir vienašališkai bei nesikreipdamas į teismą nutraukti prekių pirkimo-pardavimo sutartį. Apie pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimą Klientui yra pranešama Kliento registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Jei Klientas yra sumokėjęs už prekes, kai Valdytojas praneša jam apie sutarties nutraukimą, tai Valdytojas įsipareigoja grąžinti už prekes sumokėtus pinigus Klientui ne vėliau kaip per septynias dienas nuo sutarties nutraukimo dienos.

7. Prekių grąžinimas

7.1. Klientas turi teisę grąžinti ir (arba) pakeisti nusipirktas ir jam nepatikusias prekes, vadovaudamasis 2001 06 29 LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo. Tokias prekes Klientas gali grąžinti per atitinkamas prekes pristačiusį kurjerį arba išsiųsdamas prekes paštu ne vėliau nei per 14 dienų nuo prekės pristatymo Klientui dienos. Tokiu atveju Klientui grąžinama visa už grąžintas prekes sumokėta jų kaina. Klientui negrąžinamos ir nekompensuojamos Prekės pristatymo išlaidos, jeigu Prekės pristatymas buvo mokamas. Prekių grąžinimo Valdytojui išlaidas apmoka Klientas. Už prekes, kurios grąžinamos laikantis šiame punkte numatytų sąlygų, Kliento sumokėti pinigai yra grąžinami ne vėliau nei per 7 dienas nuo Kliento grąžinamų prekių pristatymo Valdytojui dienos.

7.2. Grąžinamos prekės privalo būti pilnai sukomplektuotos, negali būti naudotos bei praradusios prekinę išvaizdą. Prekės turi būti grąžinamos toje pakuotėje, kurioje jos buvo pristatytos. Už pilną prekės sukomplektavimą ir supakavimą atsako Klientas. Jeigu grąžinama prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga ir/arba tinkamai nesupakuota, praradusi prekinę išvaizdą, nuplėštos apsauginės plėvelės, pažeistos etiketės ar turi aiškių naudojimo požymių, yra išoriškai pažeistos, Valdytojas turi teisę nepriimti grąžinamos prekės ir negrąžinti už grąžinamą prekę Kliento sumokėtų pinigų. Šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė.

7.3. Klientas negali grąžinti tokių prekių, kurių grąžinimo galimybės nenustato Lietuvos Respublikos teisės aktai, pvz:. kokybiškos kosmetikos.

7.4. Pirkėjas prašymą nutraukti pirkimo sutartį turi atsiųsti  el. paštu info@tapksveikas.lt, reikia nurodyti užsakymo numerį, grąžinamos prekės pavadinimą, bei grąžinimo priežastį. Grąžinama prekė turi būti tinkamai supakuota, kad gabenant nebūtų pažeista. Kartu su preke turi būti įdėta pirkimo sąskaita arba jos kopija.

7.5. Prekės grąžinamos adresu: Trinapolio g. 3-1010, Vilnius.


8. Tiesioginė rinkodara

8.1. Valdytojas savo nuožiūra gali inicijuoti Parduotuvėje įvairias akcijas.

8.2. Valdytojas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas įsigalioja nuo jų paskelbimo Parduotuvėje momento.

8.3. Valdytojas visus pranešimus apie akcijas siunčia Klientui Prisijungimo duomenyse nurodytu jo elektroninio pašto adresu. Visa pagal šias Taisykles Klientui siunčiama informacija laikoma gauta Kliento, praėjus trims valandoms nuo jos išsiuntimo momento.

8.4. Valdytojas neatsako, jei Klientas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų. Tokiu atveju Šalys susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji norma.

9.2. Šalys susitaria, jog Valdytojas gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių, tretiesiems asmenims be Kliento sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.

9.3. Šalys susitaria, kad šios Taisyklės turi viršenybę visų Parduotuvėje Klientui prieinamų paaiškinimų ir teikiamų paslaugų aprašymų atžvilgiu, o taip pat dėl to, kad visi ginčai tarp šalių bus sprendžiami, remiantis šiomis Taisyklėmis ir jų tekstu.

9.4. Visi tarp Kliento ir Valdytojo kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 (penkiolika) dienų nuo tos dienos, kai viena iš šalių įteikė kitai šaliai prašymą išspręsti ginčą, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal Valdytojo buveinės vietą.

9.5. Asmens duomenų tvarkymas nurotytas tapksveikas.lt Privatumo politikoje.

9.6. Valdytojo atsakomybė Klientui ar tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių, yra ribojama pinigų suma, kurią Klientas sumokėjo už paskutines įsigytas iš Valdytojo prekes.

9.7. Klientas sutinka, kad Valdytojas nėra ir nebus atsakingas už Kliento ar trečiųjų asmenų patirtus netiesioginius nuostolius, kurie galėtų atsirasti dėl Parduotuvės ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimų.

9.8. Šioms Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.